GermanGames Logo

Pickomino / Heckmeck am Bratwurmeck


Pickomino (129K) I Pickomino, der er designet af Reiner Knizia, går det ud på at sikre sig flest mulige orme. Ormene er afbildet på domino-lignende brikker med pålydende fra 21 til 36, hvor der ligeledes er afbildet mellem 1 og 3 orme; 3 på brikkerne med de største numre og 1 på dem med de mindste numre.

På tur slår spillerne med terninger. Der er i alt 8 terninger med cifrene fra 1 til 5 og på den sidste side en orm. Ormene har ved pointoptælling værdien 5.

I en spillers tur skal han forsøge at sikre sig en af dominobrikkerne; enten en af dem, der ligger midt på bordet eller en af de øvrige spilleres brikker. Tager han en brik fra en anden spiller, skal det altid være den sidste, spilleren har taget op. Dette sikres ved, at man, når man får en ny brik, lægger den ovenpå dem, man havde i forvejen.

Når en spiller slår terninger, skal han altid kunne tage mindst én terning fra. Han skal endvidere tage alle terninger med den samme værdi fra. Vælger han f.eks. at tage treere fra, skal han tage alle treere fra. Spilleren kan nu enten vælge at slutte sin tur og tælle alle de terninger op, han har taget fra (orme tæller for fem) eller han kan slå de resterende terninger om for at forsøge at opnå flere point. Hvis spilleren på et tidspunkt ikke er i stand til at tage flere terninger fra, fordi han udelukkende har slået terninger med værdier, han i forvejen har taget fra eller han ikke har taget mindst en terning med orme-symbolet fra, skal han aflevere den senest modtagne brik tilbage til puljen midt på bordet. Herefter vendes den brik med højestlydende værdi, der ligger i puljen midt på bordet, så bagsiden kommer op og den er ude af spillet. Det samme gælder, hvis man ikke slår så høj en værdi, at den matcher eller er større end den brik med mindst værdi, der er synlig enten i puljen eller hos en modstander.

Har man slået et højt nok slag, må man vælge enten at tage en brik fra puljen eller en modstander, som den værdi man har slået enten matcher eller overstiger.

Spillet slutter, når der ikke er flere brikker i puljen midt på bordet. Herefter optæller spillerne det samlede antal orme på de brikker, de har i deres besiddelse. Spilleren med flest orme har vundet.

Pickomino 01 (205K)

Links:

Engelske regler


Beskrivelsen er udfærdiget den 27. oktober 2006
Copyright 2006 GermanGames.

Tilbage til forside (2K)