GermanGames Logo (21K)

The Princes of Florence


Princes of Florence (50K) The Princes of Florence er designet af Wolfgang Kramer og Richard Ulrich i forening. Spillets originaltitel er: Die Fürsten von Florenz.

Spillet spilles over syv runder, hvor tre til fem spillere konkurrerer om at producere bygninger, skabe landskaber og få videnskabsmænd, kunstnere og andre notabiliteter til at komme til deres by og værdsætte den måde den fungerer på for derved at inspirere dem til at skabe store værker. Jo større værker desto mere prestige skabes der og desto flere penge indløber der. Penge bruges til at anskaffe sig yderligere bygninger, landskaber eller til at aflønne arkitekter og underholdere. Endvidere er der mulighed for at købe prestige kort og bonus kort, der kan hjælpe dig til yderligere prestige. I sidste ende bliver alle bedømt på den prestige, de har opnået.

Spillets syv runder består af to faser: Fase A hvor hver spiller køber 1 objekt på en auktion og Fase B hvor hver spiller får lejlighed til at udføre to aktioner.

Fase A:
I denne fase får alle spillere lejlighed til at erhverve sig et objekt ved auktion. Når en spiller har erhvervet et objekt ved auktionen udgår han straks af yderligere auktioner i denne fase. Der er syv forskellige stakke med objekter, der kan stilles til salg ved disse auktioner: skove, floder, parker, entertainere, arkitekter, Prestige kort og Enticement kort. De tilbyder alle fordele til den spiller, der ejer dem. I denne fase kan hver spiller kun vinde én auktion, der kan kun bliver erhvervet et objekt fra hver af de syv stakke, når en stak er tom, kan dette objekt ikke længere erhverves gennem auktioner.

Auktionerne forløber således, at startspilleren stiller et objekt til salg, som han byder startprisen, der er 200 floriner, for. De øvrige spillere får nu lov til at overgå dette bud. Et nyt bud fremsættes altid ved at hæve den allerede budte pris med netop 100 floriner. Når man melder pas, kan man ikke komme til at byde på dette objekt i denne fase igen. Den sidste der stadig har et aktivt bud køber objektet for den budte værdi, der indbetales til banken. Herefter sættes et nyt objekt til salg enten af den aktive spiller, hvis han ikke vandt auktionen over det første objekt, han satte til salg og ellers af den næste spiller, der stadig er med i auktionerne. Den sidste spiller, der endnu ikke har fået købt et objekt vælger selv et objekt, der endnu ikke har været sat til salg og køber det for 200 floriner.

Spillerne må i løbet af spillet erhverve sig så mange af hvert af de syv objekter, de er i stand til med undtagesle af arkitekterne, som ingen må have mere end tre af.

Princes of Florence 01 (26K)

Fase B:
I denne fase foretager spillerne efter tur, startende med start-spilleren, to aktioner efter eget valg. Når spilleren har foretaget sine to aktioner, går turen videre til den næste spiller. De to aktioner vælges blandt fem forskellige aktioner hvoraf de to af dem maksimalt kan udføres én gang:
Producér et værk
Opfør en bygning
Bring en personlighed til din by (kan kun gøres én gang)
Introducér en frihedsgrad (kan kun gøres én gang)
Tag et bonus-kort

Producér et værk
Et værk kan produceres, hvis man har et personkort på hånden og værkets værdi mindst er den samme som det værk nummer, der er gældende for den pågældende runde. I løbet af spillet stilles der højere og højere krav til værdien af de enkelte værker for at de kan skabes. Værdien af værket afgøres ud fra hvilke forudsætninger, der er til stede i din by: hvis de landskaber kunstneren foretrækker er til stede, giver det en bonus, er der en entertainer i byen giver det ligeledes en bonus, andre store værker der er produceret i byen giver en bonus osv.

Opfør en bygning
Bygninger bygges for at gøre byen mere attraktiv for de store personligheder. Det koster 700 floriner at bygge en bygning. Har man en arkitekt er prisen dog kun 300 floriner og har man tre arkitekter bygger man gratis. Normalt må man ikke bygge bygninger umiddelbart op ad hinanden. Det er dog tilladt, hvis man har to eller flere arkitekter.

Princes of Florence 02 (31K) Bring en personlighed til din by (kan kun gøres én gang)
Denne aktion koster 300 floriner og man får da lov til at vælge en af de personligheder, der er på et af kortbunkens øverste fem kort.

Introducér en frihedsgrad (kan kun gøres én gang)
Personlighederne sætter pris på visse privilegier. Der er i alt tre forskellige privilegier, man kan tilbyde på denne måde: frihed til at rejse, religionsfrihed og frihed til at udtrykke sig. Hver frihedsgrad kan kun introduceres én gang i hver by og kun så længe de er tilgængelige. Det koster 300 floriner at introducere et af disse privilegier.

Tag et bonus-kort
Man kan øge et værks værdi ved at anvende et bonus-kort. Når man køber et bonus-kort betaler man 300 floriner og vælger et kort blandt stakkens øverste fem kort. Når man producerer et værk, kan man anvende så mange eller få bonus-kort, man ønsker.

Bedste værk
Når fase B er overstået for alle spillerne, modtager den spiller, der har skabt det mest værdifulde værk 3 prestige point. Flere spillere kan godt producere det bedste værk og de modtager da alle 3 prestige point.

Herefter starter en ny runde.

Måde at skaffe sig mere guld (floriner) på:
Når man producerer et eller flere værker modtager man 100 floriner for hvert point den mest betydningsfulde af værkerne er værd. Man kan endvidere rykke sin markør tilbage på Success Track'et. For hvert felt man rykker tilbage modtager man 100 floriner.

Vinderkriterie:
Spiller slutter efter den 7. runde. Alle prestige kort bliver evalueret og spillerne modtager point herfor, hvis de opfylder kriterierne for at værkerne kan blive skabt. Vinderen er den spiller, der er kommet længst på Success Track'et.

Nummer 4 ved Deutscher SpielePreis 2000

Links:

Engelske regler
Resume af reglerne på én side
Varianter af Wolfgang Kramer

Tilbage til forside (2K)