Page 1 of 1

Børnespil fra Haba - sprogafhængighed

Posted: Sat May 13, 2006 7:35 pm
by Helle
Habas børnespil laves som oftest i europæiske versioner, hvor samme spil har 3-4 forskellige titler - altid på tysk, engelsk og fransk og ofte på hollandsk også - stående på æsken. Reglerne findes på de tilsvarende sprog. Nogle af Habas spil er kun på tysk - eksempelvis spil hvor ord introduceres i forbindelse med læseintroduktion - eller spil hvor der skal læses en del for barnet. I Danmark sælges stort set kun de titler / spil, som er sproguafhængige.