Page 1 of 1

Børnespil fra Beleduc - sprogafhængighed

Posted: Sat May 13, 2006 7:37 pm
by Helle
Børnespillene fra Beleduc er sproguafhængige og da spillene oftest finder anvendelse i børnehaver og lignende er der også forståelige regler med på engelsk, selvom spillene er tyskproducerede.