Page 1 of 1

Hvilke intelligenser et børnespil appellerer til

Posted: Fri Jan 05, 2007 12:21 pm
by Frouvne
Der har i en årrække været fokus på at intelligens ikke blot er en fast størrelse, men af den kan opdeles i en række forskellige intelligenser (matematisk-logisk, sproglig, kropslig-kinæstetisk m.fl.)

Jeg har flere gang tænkt, at det kunne være interessant at analysere en række spil i den optik. Det er dog endnu ikke blevet til noget. En anden har dog taget fat i projektet på Boardgamegeek:

http://www.boardgamegeek.com/article/786097

Han forsøger at benytte den viden han har indkredset i forbindelse med sine anmeldelser af spil, hvilket f.eks. kan ses i den anmeldelse, der er foretaget af Reiner Knizias Poison, der er linket til nedenfor:

http://www.boardgamegeek.com/thread/133616

Posted: Fri Jan 05, 2007 12:28 pm
by Frouvne
For en liste over spil, der er gennemgået på denne måde:

http://www.boardgamegeek.com/tagutils.p ... elligences